Selamat datang ke InSyst. Sekarang anda berada: Laman Utama  
Berita Terkini daripada Unit Penyelaras Program IAB
 
Latest News
 
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Kategori Jenis Program Interactive View
 
Pilih tahun:

Kategori Jenis Program

Jumlah progam yang telah dijalankan Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
  Σ % Σ % Σ
AGENSI LUAR 7 63.64 4 36.36 11
AUDIT 8 57.14 6 42.86 14
BENGKEL 441 65.04 237 34.96 678
BENGKEL KERJA 235 65.28 125 34.72 360
EPEMBELAJARAN NPQEL 38 100.00 0 0.00 38
KHIDMAT PEMBANGUNAN ORGANISASI 71 35.86 127 64.14 198
KOLOKIUM 1 11.11 8 88.89 9
KOMENSMEN 0 0.00 1 100.00 1
KURSUS CPD IAB 259 57.56 191 42.44 450
KURSUS CPD PPPM 16 66.67 8 33.33 24
LAWATAN 33 63.46 19 36.54 52
MAJLIS 92 52.87 82 47.13 174
MESYUARAT 339 61.75 210 38.25 549
NPQEL 123 77.36 36 22.64 159
PASUKAN PEMIKIR 3 75.00 1 25.00 4
PENERBITAN 1 33.33 2 66.67 3
PENYELIDIKAN 9 64.29 5 35.71 14
SEMINAR 4 80.00 1 20.00 5
TAKLIMAT 22 78.57 6 21.43 28
TAKSIRAN 8 27.59 21 72.41 29
WEBINAR 21 52.50 19 47.50 40
JUMLAH 1731 60.95 1109 39.05 2840
* Jumlah program yang telah dijalankan mengikut tarikh tamat program yang di daftarkan dalam BK-85
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut IAB Induk dan Cawangan Interactive View
 
Pilih tahun:
IAB INDUK / CAWANGAN
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
INSTITUT AMINUDDIN BAKI INDUK 936 61.34 590 38.66 1526
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA 143 61.37 90 38.63 233
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SARAWAK 127 60.19 84 39.81 211
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SABAH 137 57.81 100 42.19 237
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN GENTING HIGHLANDS 388 61.30 245 38.70 633
JUMLAH 1731 60.95 1109 39.05 2840
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Pusat di IAB Induk Interactive View
 
Pilih tahun:
Nama Pusat
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
JUMLAH 0 0.00 0 0.00 0
 
DASHBOARD: Statistik Jumlah Peserta  
 
Pilih tahun:
(Jumlah Peserta pada 01 Jan 2024 hingga 19 Jul 2024 ) Σ
Jumlah Peserta yang Memohon 140179
Jumlah Peserta yang Lulus 139372
Jumlah Peserta yang Hadir 138956