Selamat datang ke InSyst. Sekarang anda berada: Laman Utama  
Berita Terkini daripada Unit Penyelaras Program IAB
 
Latest News
 
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Kategori Jenis Program Interactive View
 
Pilih tahun:

Kategori Jenis Program

Jumlah progam yang telah dijalankan Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
  Σ % Σ % Σ
AGENSI LUAR 5 100.00 0 0.00 5
AUDIT 5 27.78 13 72.22 18
BENGKEL 387 61.43 243 38.57 630
BENGKEL KERJA 158 58.52 112 41.48 270
EPEMBELAJARAN NPQEL 43 100.00 0 0.00 43
KOLOKIUM 4 23.53 13 76.47 17
KOMENSMEN 0 0.00 1 100.00 1
KONSULTASI 28 21.21 104 78.79 132
KURSUS CPD IAB 133 34.10 257 65.90 390
KURSUS CPD PPPM 17 43.59 22 56.41 39
KURSUS DALAM TALIAN(SIJIL) 0 0.00 14 100.00 14
KURSUS DALAM TALIAN(TANPA SIJIL) 20 100.00 0 0.00 20
LAWATAN 7 41.18 10 58.82 17
LUAR (KPM) 2 28.57 5 71.43 7
MAJLIS 69 48.94 72 51.06 141
MESYUARAT 351 54.08 298 45.92 649
NPQEL 25 17.73 116 82.27 141
PASUKAN PEMIKIR 4 50.00 4 50.00 8
PENERBITAN 0 0.00 1 100.00 1
PENYELIDIKAN 10 45.45 12 54.55 22
SEMINAR 1 9.09 10 90.91 11
TAKLIMAT 32 80.00 8 20.00 40
TAKSIRAN 16 53.33 14 46.67 30
JUMLAH 1317 49.77 1329 50.23 2646
* Jumlah program yang telah dijalankan mengikut tarikh tamat program yang di daftarkan dalam BK-85
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut IAB Induk dan Cawangan Interactive View
 
Pilih tahun:
IAB INDUK / CAWANGAN
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
INSTITUT AMINUDDIN BAKI INDUK 658 46.90 745 53.10 1403
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA 127 42.33 173 57.67 300
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SARAWAK 104 59.09 72 40.91 176
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SABAH 84 52.17 77 47.83 161
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN GENTING HIGHLANDS 342 56.72 261 43.28 603
JUMLAH 1315 49.75 1328 50.25 2643
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Pusat di IAB Induk Interactive View
 
Pilih tahun:
Nama Pusat
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
JUMLAH 0 0.00 0 0.00 0
 
DASHBOARD: Statistik Jumlah Peserta  
 
Pilih tahun:
(Jumlah Peserta pada 01 Jan 2021 hingga 23 Jun 2021 ) Σ
Jumlah Peserta yang Memohon 73847
Jumlah Peserta yang Lulus 73203
Jumlah Peserta yang Hadir 72823