Selamat datang ke InSyst. Sekarang anda berada: Laman Utama  
Berita Terkini daripada Unit Penyelaras Program IAB
 
Latest News
 
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Kategori Jenis Program Interactive View
 
Pilih tahun:

Kategori Jenis Program

Jumlah progam yang telah dijalankan Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
  Σ % Σ % Σ
AGENSI LUAR 91 94.79 5 5.21 96
AUDIT 7 50.00 7 50.00 14
BENGKEL 600 82.99 123 17.01 723
BENGKEL KERJA 92 69.17 41 30.83 133
EPEMBELAJARAN NPQEL 49 100.00 0 0.00 49
KOLOKIUM 4 50.00 4 50.00 8
KOMENSMEN 0 0.00 1 100.00 1
KONSULTASI 32 45.71 38 54.29 70
KURSUS CPD IAB 155 68.58 71 31.42 226
KURSUS CPD PPPM 31 70.45 13 29.55 44
KURSUS DALAM TALIAN(SIJIL) 1 50.00 1 50.00 2
KURSUS DALAM TALIAN(TANPA SIJIL) 3 42.86 4 57.14 7
LAIN-LAIN 9 90.00 1 10.00 10
LAWATAN 19 76.00 6 24.00 25
LUAR (KPM) 8 88.89 1 11.11 9
MAJLIS 77 68.14 36 31.86 113
MESYUARAT 430 78.32 119 21.68 549
NPQEL 49 35.77 88 64.23 137
PASUKAN PEMIKIR 3 60.00 2 40.00 5
PENERBITAN 0 0.00 1 100.00 1
PENYELIDIKAN 21 75.00 7 25.00 28
SEMINAR 1 50.00 1 50.00 2
TAKLIMAT 32 86.49 5 13.51 37
TAKSIRAN 16 66.67 8 33.33 24
JUMLAH 1730 74.79 583 25.21 2313
* Jumlah program yang telah dijalankan mengikut tarikh tamat program yang di daftarkan dalam BK-85
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut IAB Induk dan Cawangan Interactive View
 
Pilih tahun:
IAB INDUK / CAWANGAN
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
INSTITUT AMINUDDIN BAKI INDUK 905 74.79 305 25.21 1210
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA 156 73.24 57 26.76 213
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SARAWAK 134 80.72 32 19.28 166
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SABAH 92 73.02 34 26.98 126
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN GENTING HIGHLANDS 441 73.99 155 26.01 596
JUMLAH 1728 74.77 583 25.23 2311
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Pusat di IAB Induk Interactive View
 
Pilih tahun:
Nama Pusat
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
JUMLAH 0 0.00 0 0.00 0
 
DASHBOARD: Statistik Jumlah Peserta  
 
Pilih tahun:
(Jumlah Peserta pada 01 Jan 2020 hingga 30 Sep 2020 ) Σ
Jumlah Peserta yang Memohon 39900
Jumlah Peserta yang Lulus 39172
Jumlah Peserta yang Hadir 38372