Selamat datang ke InSyst. Sekarang anda berada: Laman Utama  
Berita Terkini daripada Unit Penyelaras Program IAB
 
Latest News
 
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Kategori Jenis Program Interactive View
 
Pilih tahun:

Kategori Jenis Program

Jumlah progam yang telah dijalankan Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
  Σ % Σ % Σ
AGENSI LUAR 5 100.00 0 0.00 5
AUDIT 6 33.33 12 66.67 18
BENGKEL 384 61.74 238 38.26 622
BENGKEL KERJA 174 64.44 96 35.56 270
EPEMBELAJARAN NPQEL 43 100.00 0 0.00 43
KOLOKIUM 5 29.41 12 70.59 17
KOMENSMEN 0 0.00 1 100.00 1
KONSULTASI 39 29.55 93 70.45 132
KURSUS CPD IAB 139 35.92 248 64.08 387
KURSUS CPD PPPM 19 50.00 19 50.00 38
KURSUS DALAM TALIAN(SIJIL) 12 85.71 2 14.29 14
KURSUS DALAM TALIAN(TANPA SIJIL) 19 100.00 0 0.00 19
LAWATAN 7 41.18 10 58.82 17
LUAR (KPM) 2 18.18 9 81.82 11
MAJLIS 88 57.14 66 42.86 154
MESYUARAT 406 62.17 247 37.83 653
NPQEL 25 17.73 116 82.27 141
PASUKAN PEMIKIR 5 62.50 3 37.50 8
PENERBITAN 0 0.00 1 100.00 1
PENYELIDIKAN 14 63.64 8 36.36 22
SEMINAR 4 36.36 7 63.64 11
TAKLIMAT 34 85.00 6 15.00 40
TAKSIRAN 21 63.64 12 36.36 33
JUMLAH 1451 54.61 1206 45.39 2657
* Jumlah program yang telah dijalankan mengikut tarikh tamat program yang di daftarkan dalam BK-85
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut IAB Induk dan Cawangan Interactive View
 
Pilih tahun:
IAB INDUK / CAWANGAN
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
INSTITUT AMINUDDIN BAKI INDUK 773 54.71 640 45.29 1413
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA 139 46.33 161 53.67 300
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SARAWAK 94 52.22 86 47.78 180
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SABAH 78 48.45 83 51.55 161
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN GENTING HIGHLANDS 365 60.73 236 39.27 601
JUMLAH 1449 54.58 1206 45.42 2655
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Pusat di IAB Induk Interactive View
 
Pilih tahun:
Nama Pusat
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
JUMLAH 0 0.00 0 0.00 0
 
DASHBOARD: Statistik Jumlah Peserta  
 
Pilih tahun:
(Jumlah Peserta pada 01 Jan 2021 hingga 27 Jul 2021 ) Σ
Jumlah Peserta yang Memohon 99650
Jumlah Peserta yang Lulus 98698
Jumlah Peserta yang Hadir 98195