Selamat datang ke InSyst. Sekarang anda berada: Laman Utama  
Berita Terkini daripada Unit Penyelaras Program IAB
 
Latest News
 
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Kategori Jenis Program Interactive View
 
Pilih tahun:

Kategori Jenis Program

Jumlah progam yang telah dijalankan Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
  Σ % Σ % Σ
AGENSI LUAR 2 33.33 4 66.67 6
AUDIT 8 53.33 7 46.67 15
BENGKEL 325 49.24 335 50.76 660
BENGKEL KERJA 175 50.87 169 49.13 344
EPEMBELAJARAN NPQEL 37 97.37 1 2.63 38
KHIDMAT PEMBANGUNAN ORGANISASI 35 18.13 158 81.87 193
KOLOKIUM 0 0.00 9 100.00 9
KOMENSMEN 0 0.00 1 100.00 1
KURSUS CPD IAB 170 38.20 275 61.80 445
KURSUS CPD PPPM 11 44.00 14 56.00 25
LAWATAN 26 52.00 24 48.00 50
MAJLIS 72 41.14 103 58.86 175
MESYUARAT 274 50.18 272 49.82 546
NPQEL 54 34.84 101 65.16 155
PASUKAN PEMIKIR 1 25.00 3 75.00 4
PENERBITAN 1 33.33 2 66.67 3
PENYELIDIKAN 5 38.46 8 61.54 13
SEMINAR 4 80.00 1 20.00 5
TAKLIMAT 19 67.86 9 32.14 28
TAKSIRAN 7 24.14 22 75.86 29
WEBINAR 15 38.46 24 61.54 39
JUMLAH 1241 44.59 1542 55.41 2783
* Jumlah program yang telah dijalankan mengikut tarikh tamat program yang di daftarkan dalam BK-85
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut IAB Induk dan Cawangan Interactive View
 
Pilih tahun:
IAB INDUK / CAWANGAN
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
INSTITUT AMINUDDIN BAKI INDUK 676 45.01 826 54.99 1502
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA 104 43.51 135 56.49 239
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SARAWAK 86 42.57 116 57.43 202
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SABAH 90 38.96 141 61.04 231
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN GENTING HIGHLANDS 285 46.80 324 53.20 609
JUMLAH 1241 44.59 1542 55.41 2783
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Pusat di IAB Induk Interactive View
 
Pilih tahun:
Nama Pusat
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
JUMLAH 0 0.00 0 0.00 0
 
DASHBOARD: Statistik Jumlah Peserta  
 
Pilih tahun:
(Jumlah Peserta pada 01 Jan 2024 hingga 29 May 2024 ) Σ
Jumlah Peserta yang Memohon 107023
Jumlah Peserta yang Lulus 106236
Jumlah Peserta yang Hadir 105945