Selamat datang ke InSyst. Sekarang anda berada: Laman Utama  
Berita Terkini daripada Unit Penyelaras Program IAB
 
Latest News
 
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Kategori Jenis Program Interactive View
 
Pilih tahun:

Kategori Jenis Program

Jumlah progam yang telah dijalankan Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
  Σ % Σ % Σ
AGENSI LUAR 5 100.00 0 0.00 5
AUDIT 10 58.82 7 41.18 17
BENGKEL 446 74.09 156 25.91 602
BENGKEL KERJA 193 72.83 72 27.17 265
EPEMBELAJARAN NPQEL 43 100.00 0 0.00 43
KOLOKIUM 8 53.33 7 46.67 15
KOMENSMEN 0 0.00 1 100.00 1
KONSULTASI 79 57.66 58 42.34 137
KURSUS CPD IAB 229 60.90 147 39.10 376
KURSUS CPD PPPM 26 72.22 10 27.78 36
KURSUS DALAM TALIAN(SIJIL) 12 85.71 2 14.29 14
KURSUS DALAM TALIAN(TANPA SIJIL) 20 100.00 0 0.00 20
LAWATAN 11 73.33 4 26.67 15
LUAR (KPM) 5 55.56 4 44.44 9
MAJLIS 128 73.99 45 26.01 173
MESYUARAT 479 74.38 165 25.62 644
NPQEL 107 75.89 34 24.11 141
PASUKAN PEMIKIR 7 87.50 1 12.50 8
PENERBITAN 0 0.00 1 100.00 1
PENYELIDIKAN 14 66.67 7 33.33 21
SEMINAR 7 58.33 5 41.67 12
TAKLIMAT 38 95.00 2 5.00 40
TAKSIRAN 26 78.79 7 21.21 33
JUMLAH 1893 72.03 735 27.97 2628
* Jumlah program yang telah dijalankan mengikut tarikh tamat program yang di daftarkan dalam BK-85
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut IAB Induk dan Cawangan Interactive View
 
Pilih tahun:
IAB INDUK / CAWANGAN
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
INSTITUT AMINUDDIN BAKI INDUK 1015 73.34 369 26.66 1384
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA 211 69.41 93 30.59 304
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SARAWAK 107 57.22 80 42.78 187
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SABAH 112 70.00 48 30.00 160
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN GENTING HIGHLANDS 446 75.59 144 24.41 590
JUMLAH 1891 72.04 734 27.96 2625
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Pusat di IAB Induk Interactive View
 
Pilih tahun:
Nama Pusat
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
JUMLAH 0 0.00 0 0.00 0
 
DASHBOARD: Statistik Jumlah Peserta  
 
Pilih tahun:
(Jumlah Peserta pada 01 Jan 2021 hingga 20 Sep 2021 ) Σ
Jumlah Peserta yang Memohon 132131
Jumlah Peserta yang Lulus 131145
Jumlah Peserta yang Hadir 130454