Selamat datang ke InSyst. Sekarang anda berada: Laman Utama  
Berita Terkini daripada Unit Penyelaras Program IAB
 
Latest News
 
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Kategori Jenis Program Interactive View
 
Pilih tahun:

Kategori Jenis Program

Jumlah progam yang telah dijalankan Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
  Σ % Σ % Σ
AGENSI LUAR 2 66.67 1 33.33 3
AUDIT 2 13.33 13 86.67 15
BENGKEL 150 24.15 471 75.85 621
BENGKEL KERJA 83 24.56 255 75.44 338
EPEMBELAJARAN NPQEL 1 3.13 31 96.88 32
KHIDMAT PEMBANGUNAN ORGANISASI 8 3.96 194 96.04 202
KOLOKIUM 0 0.00 10 100.00 10
KOMENSMEN 0 0.00 1 100.00 1
KURSUS CPD IAB 28 6.38 411 93.62 439
KURSUS CPD PPPM 3 12.00 22 88.00 25
LAWATAN 6 13.33 39 86.67 45
MAJLIS 31 17.61 145 82.39 176
MESYUARAT 142 26.10 402 73.90 544
NPQEL 3 1.81 163 98.19 166
PASUKAN PEMIKIR 0 0.00 4 100.00 4
PENERBITAN 0 0.00 3 100.00 3
PENYELIDIKAN 3 23.08 10 76.92 13
SEMINAR 1 33.33 2 66.67 3
TAKLIMAT 11 40.74 16 59.26 27
TAKSIRAN 1 3.57 27 96.43 28
WEBINAR 5 13.16 33 86.84 38
JUMLAH 480 17.56 2253 82.44 2733
* Jumlah program yang telah dijalankan mengikut tarikh tamat program yang di daftarkan dalam BK-85
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut IAB Induk dan Cawangan Interactive View
 
Pilih tahun:
IAB INDUK / CAWANGAN
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
INSTITUT AMINUDDIN BAKI INDUK 274 18.50 1207 81.50 1481
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA 28 11.76 210 88.24 238
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SARAWAK 23 12.11 167 87.89 190
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SABAH 26 11.50 200 88.50 226
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN GENTING HIGHLANDS 129 21.57 469 78.43 598
JUMLAH 480 17.56 2253 82.44 2733
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Pusat di IAB Induk Interactive View
 
Pilih tahun:
Nama Pusat
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
JUMLAH 0 0.00 0 0.00 0
 
DASHBOARD: Statistik Jumlah Peserta  
 
Pilih tahun:
(Jumlah Peserta pada 01 Jan 2024 hingga 03 Mar 2024 ) Σ
Jumlah Peserta yang Memohon 47111
Jumlah Peserta yang Lulus 46540
Jumlah Peserta yang Hadir 46382