Selamat datang ke InSyst. Sekarang anda berada: Laman Utama  
Berita Terkini daripada Unit Penyelaras Program IAB
 
Latest News
 
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Kategori Jenis Program Interactive View
 
Pilih tahun:

Kategori Jenis Program

Jumlah progam yang telah dijalankan Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
  Σ % Σ % Σ
AGENSI LUAR 5 100.00 0 0.00 5
AUDIT 13 76.47 4 23.53 17
BENGKEL 512 84.35 95 15.65 607
BENGKEL KERJA 223 83.21 45 16.79 268
EPEMBELAJARAN NPQEL 43 100.00 0 0.00 43
KOLOKIUM 9 64.29 5 35.71 14
KOMENSMEN 0 0.00 1 100.00 1
KONSULTASI 96 70.07 41 29.93 137
KURSUS CPD IAB 302 83.43 60 16.57 362
KURSUS CPD PPPM 32 88.89 4 11.11 36
KURSUS DALAM TALIAN(SIJIL) 12 85.71 2 14.29 14
KURSUS DALAM TALIAN(TANPA SIJIL) 20 100.00 0 0.00 20
LAIN-LAIN 0 0.00 1 100.00 1
LAWATAN 10 71.43 4 28.57 14
LUAR (KPM) 8 88.89 1 11.11 9
MAJLIS 146 82.49 31 17.51 177
MESYUARAT 541 82.98 111 17.02 652
NPQEL 107 75.89 34 24.11 141
PASUKAN PEMIKIR 7 87.50 1 12.50 8
PENERBITAN 0 0.00 1 100.00 1
PENYELIDIKAN 18 85.71 3 14.29 21
SEMINAR 11 73.33 4 26.67 15
TAKLIMAT 42 100.00 0 0.00 42
TAKSIRAN 31 88.57 4 11.43 35
JUMLAH 2188 82.88 452 17.12 2640
* Jumlah program yang telah dijalankan mengikut tarikh tamat program yang di daftarkan dalam BK-85
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut IAB Induk dan Cawangan Interactive View
 
Pilih tahun:
IAB INDUK / CAWANGAN
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
INSTITUT AMINUDDIN BAKI INDUK 1175 84.17 221 15.83 1396
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA 252 82.62 53 17.38 305
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SARAWAK 128 69.57 56 30.43 184
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SABAH 130 82.80 27 17.20 157
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN GENTING HIGHLANDS 500 84.18 94 15.82 594
JUMLAH 2185 82.89 451 17.11 2636
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Pusat di IAB Induk Interactive View
 
Pilih tahun:
Nama Pusat
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
JUMLAH 0 0.00 0 0.00 0
 
DASHBOARD: Statistik Jumlah Peserta  
 
Pilih tahun:
(Jumlah Peserta pada 01 Jan 2021 hingga 18 Oct 2021 ) Σ
Jumlah Peserta yang Memohon 146598
Jumlah Peserta yang Lulus 145731
Jumlah Peserta yang Hadir 145039