Manual Pengguna
CETAKAN SIJIL DALAM TALIAN
INSTITUT AMINUDDIN BAKI
 
 
  Tahun: No. KP :
  Bagi Data Latihan/Kursus Yang Dihadiri Sebelum Tahun 2020, Sila Klik Data Arkib Latihan IAB  
  *Sekiranya maklumat yang dipaparkan tidak tepat, sila hubungi Unit Penyelarasan Program di talian 06-7979375